Follow me on Twitter : @bamnablog

Friday, March 2, 2012

Baca Surah Al-Kahfi Hari Jumaat


Disunnahkan membaca surah Al-Kahfi pada siang hari atau malam harinya (Jumaat) sebagaimana pendapat Imam Syafi’i
(Lihat Al-Adzkar oleh Imam Nawawi).

Seorang muslim yang menghafal sepuluh atau tiga ayat pertama dari surah Al-Kahfi akan terjaga dari fitnah Dajjal, atau siapa yang membaca sepuluh ayat terakhir dan sepuluh ayat dari surah Al-Kahfi akan terjaga dari fitnah Dajjal.From Abu Sa’eed al-Khudri, who said: “Whoever reads Soorat al-Kahf on the night of Jumu’ah, will have a light that will stretch between him and the Ancient House (the Ka’bah).”
(Narrated by al-Daarimi, 3407. This hadeeth was classed as saheeh by Shaykh al-Albaani in Saheeh al-Jaami, 6471)

 “Whoever reads Surah al-Kahf on the day of Jumu’ah, will have a light that will shine from him from one Friday to the next.” 
(Narrated by al-Haakim, 2/399; al-Bayhaqi, 3/249. Ibn Hajar said in Takhreej al-Adhkaar that this is a hasan hadeeth, and he said, this is the strongest report that has been narrated concerning reading Soorat al-Kahf. See: Fayd al-Qadeer, 6/198. It was classed as saheeh by Shaykh al-Albaani in Saheeh al-Jaami’, 6470)

Source:
http://www.dailyhadith.co.uk
http://1khalifah.wordpress.com/2011/01/10/hayati-10-ayat-surah-al-kahfi/
http://www.ahmadhumaizi.com/agama/kelebihan-membaca-surah-al-kahfi-di-hari-jumaat/

1 comments:

Cik Farhana said...

InshaAllah ~ Ameen..nice sharing !
Follow cne :)

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...