Follow me on Twitter : @bamnablog

Tuesday, October 9, 2012

Derma Untuk Syria

Dan Allah senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama ia menolong saudaranya
(HR.Muslim)

Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan kecuali ia bertambah… bertambah… bertambah (HR.At-tirmidzi)

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...